Promocyjne artykuły w tym tygodniu

PlastiDIP to rodzaj specjalnej farby o właściwościach zbliżonych do gumy.

Łatwość nakładania PlastiDIP-u, duża gama produktów dla indywidualnego klienta jak i dla profesjonalnych zakładów lakierniczych czyni ten produkt bardzo interesującym dla wszystkich.

Możliwość nakładania PlastiDIP-u w postaci sprayu, gotowego produktu pod pistolet lakierniczy oraz jako koncentrat np. przez zanurzenie powoduje iż znajduje on szerokie zastosowanie nie tylko w motoryzacji ale również w rękodziele, wśród artystów i innych "złotych rączek".

Trzeba tu zaznaczyć iż usuwanie powłoki PlastiDIP-u jest równie proste co jej nakładanie oczywiście przy założeniu że nałożyliście odpowiednią ilość warstw.

Najwięcej informacji i ciekawych sposobów zastosowania dostarczy Państwu Youtube. Produkty możecie zakupić w naszym Internetowym online sklepie OEM+ Tuning Center. Przykłady aplikacji tego materiału zobaczycie Państwo na naszym FB. Zapraszamy do zakupów zarówno pojedynczych puszek jak i gotowych zestawów.

 

ПластиДип, это род специальной эластичной краски, которая имеет свойства резины.

Лёгкость накладывания  ПластиДипа,  большая гамма продуктов для индивидуального клиентa  как и для профессиональных автомастерских, делает этот продукт очень интересным для всех.

Возможность накладывания ПластиДипа в виде спрея,  готового продукта для  краскопульта и также как концентрата нп. через погружение вызывает что находит он широкое использование не только в моторизации, но тоже в кустарничестве,  среди художников и других “мастеров на все руки”.

Важным, чтобы здесь сказать, что удаление покрова ПластиДипа есть так простым, как её накладывание, конечно при принципе,  что вы во время накладывания  наложили соответственнoe количество слоев.

 

Большинство информации и интересных способов использования ПластиДипа доставить Вам Yоutubе. Вы можете купить эти продукты в нашим Интернет - магазине OEM+ Tuning Center. Примеры аппликации этого вещества можете увидеть на нашем FB - FaceBook.

Приглашаем Вас! Сделайте покупки в равной мере единичных банков, как и готовых наборов.